Styret/tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Tillitsvalgte på riggene

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Mærsk Inspirer

Crew 2: Gyrid T. Plathe
Crew 4: Åshild Oma
Crew 6: Inger Hetle

Mærsk Intrepid

Crew 1: Cathrine Jensen
Crew 4: Alise Sjo
Crew 6: Thomas K. Bergum


Mærsk Invincible

Crew 2: Bjørna Arild Nodland
Crew 4: John Tunheim
Crew 5: Kim Bergum
Crew 6: Geir Holden

Mærsk Integrator

Crew 1: Glenn Asbjørnsen
Crew 2: Ken Frode Kvalvåg
Crew 4: Trond Vervik