Styret/tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Styret i NOC-klubben

Nina Holmberg, klubbleder
Thomas K. Bergum, Nestleder
Alise Sjo, Sekretær
Lise Iversen, Styremedlem
Trond Vervik, Vara

Tillitsvalgte på riggene

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Mærsk Inspirer

Crew 2: Gyrid T. Plathe
Crew 4: Åshild Oma
Crew 6: Inger Hetle

Mærsk Intrepid

Crew 1: Cathrine Jensen
Crew 4: Alise Sjo
Crew 6: Thomas K. Bergum


Mærsk Invincible

Crew 2: Tommy Nilsen
Crew 4: 
Crew 6: 

Mærsk Integrator

Crew 1: 
Crew 2:
Crew 4: