Styret/tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Styret i NOC-klubben

Åshild Oma, klubbleder
Thomas K. Bergum, Nestleder
Alise Sjo, Sekretær
Trond Vervik, Styremedlem/kasserer
Gyrid T. Plathe, Vara

Tillitsvalgte på riggene

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Mærsk Inspirer

Crew 2: Gyrid T. Plathe
Crew 4: John Tunheim
Crew 6: Inger Hetle

Mærsk Invincible

Crew 2: Tommy Nilsen
Crew 4: Thomas Bergum
Crew 6: 

Mærsk Integrator

Crew 1: 
Crew 2: Bjørn Arild Nodland
Crew 4: