NOC klubben

NOC Klubben ble startet i 2006, og har pr.01.07.20 162 aktive medlemmer. Klubben er knyttet til fagforeningen Industri Energi som har en medlemsmasse på nesten 56000 personer pr. april 2019.


Hovedoppgaven til klubben er å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt være behjelpelig og støtte medlemmene sine ved eventuelle problemstillinger som gjelder arbeidsforholdet.
Klubben har et styre som er blitt valgt inn av medlemmene. Det er valg av styrerepresentanter hvert annet år. Hensikten med styret er å være engasjert og bidra med å jobbe aktivt for at handlingsplanen som blir tatt opp på årsmøtet blir fulgt opp.