Valgresultat

24.01.2022

Alise Sjo, Thomas K. Bergum og Trond Vervik er valgt inn som styremedlemmer. Tone Grasdal er valgt inn som vara. 

Styret konstituerer seg selv på årsmøtet som skal avholdes i løpet av våren. Vi har valgt å utsette årsmøtet inntil videre på grunn av smittesituasjonen.