Uke 40

04.10.2019

Stolt oljearbeider!

har vi hørt og lest mye om den siste tiden. Vi er stolte oljearbeidere og vi gjør en utrolig viktig jobb for velferdsstaten Norge! Oppi dette må vi ikke glemme at vi har en fagforening i ryggen som jobber for at våre rettigheter ivaretas. Står vi sammen, lager vi mer lyd og får større gjennomslagskraft for sakene våre. Når vi reiser med helikopter til og fra venner og familie, for å gi vårt bidrag til at Norge skal kunne være det det er i dag - er det godt å vite at LOs helikopterutvalg jobber for vår sikkerhet. Uten dette utvalget kunne vi risikert å fly under det felleseuropeiske helikopterregelverket (Hofo), som ville ha svekket helikoptersikkerheten i Norge. Her kan du lese mer om dette arbeidet (Artikkelen er to år gammel, men fremdeles veldig relevant). Les mer om LOs helikopterutvalg her

2-4 rotasjon, pensjonsordning og gode lønnsvilkår har blitt forhandlet frem, og i tillegg har vi en haug av gode fordeler med å være medlem av Industri Energi. For å jobbe for oss og våre rettigheter er det viktig å være godt forberedt på kommende hovedoppgjør, derfor starter Industri Energi nå med et stort prosjekt der det skal forberedes og samarbeides avdelingsvis. Les mer om prosjektet her.


God helg :-)