Uke 39

27.09.2019

Ansattrepresentant bedriftsstyret

Denne uken ble det sendt ut mail angående valg av ansattrepresentant til bedriftsstyret. Denne er sendt ut til alle fast ansatte i NOC og må besvares innen 15. oktober kl 12:00. 

NR-forum

Klubbleder, Irene Såndhåland, har denne uken vært i styremøte med NR-forum, dette er en samarbeidskomite mellom klubber innen ett og samme område. Vi har overenskomsten med Norges Rederiforund til felles. Der er det tillitsvalgte fra MAF(Maersk ansattes forening), 4Service, Sodexo, ESS, Saipem og Rowan med flere som møtes for å diskutere tilstanden innen området og planlegge for forestående tarifforhandlinger.

Advokatforsikring overføres til HELP

Som medlem i Industri Energi har du tilgang til gratis advokat. Fra og med 1. oktober overføres advokatforsikringen til HELP og det er de som nå må kontaktes om du trenger advokathjelp i privatlivet.


God helg til alle :-)