Uke 18

04.05.2022

Hovedoppgjøret 2022

Det nærmer seg dato for forhandlinger på vårt tariffområde, det starter kl 12 i Norges Rederiforbund sine lokaler i Oslo onsdag 18. mai. Fristen går ut torsdag 19. mai ved midnatt. Denne gang forhandles det om alt i en tariffavtale, fra lønn, arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, bestemmelser om arbeidstøy og annet.

Les om hovedoppgjør her

Bukser til medlemmer

Fristen for å bestille seg en bukse gikk ut 19. april, de er nå i trykk og sendes hjem til hver enkelt så snart de er klar. Regner med det vil ta rundt 14 dager før du har buksen i hånden.

Intrepid

Som sikkert de fleste vet så blir det ikke Danmark på Intrepid. Den ligger fremdeles på Martin Linge, når den er ferdig der blir det sannsynligvis inn til en fjord i Norge eller at den bare trekker litt bort fra området den ligger nå i påvente av neste location oppstart juli.