Transocean-kontrakten

20.05.2020

Som dere alle nå har fått med dere, så gikk dessverre kontrakten til Sodexo. Vi i styret har sittet i telefonmøte og ble informert av Anne Beth tidigere i dag. NOC sitter nå igjen med 4 rigger etter at både Maersk Reacher og Maersk Interceptor går av norsk sokkel. 

For dere medlemmer betyr dette at fast personell på TO-riggene blir overdratt til Sodexo og må bytte uniform. Sodexo har en erfaren fagforeningsklubb som vil ta vare på dere som er medlem i Industri Energi. NOC-klubben har hatt et godt samarbeid med denne klubben, vi jobber for de samme rettigheter og står sammen.

Vi jobber sammen med kontoret og følger de prosedyrer som er lagt ved en virksomhetsoverdragelse. Korona-krisen har virkelig satt sitt spor og konsekvensene store. Vi som klubb jobber for at flest mulig skal stå i jobb og være sikret en inntekt. 

Vi holder dere oppdatert med informasjon så snart vi besitter den.