Sommertid

29.03.2021

Det nærmer seg slutten av mars og klokken er stilt mot sommertid, det går mot lysere tider. Forhåpentligvis også mot lysere tider når det kommer til pandemi og en sakte gjenåpning av samfunnet. Uavhengig av hvor du bor og jobber nå, så er det strenge smittevernstiltak. I kombinasjon med vaksinering kan vi håpe på at dette vil være med på å slå ned smitten, og vi kan komme nærmere en normal hverdag igjen.

Koronatest før utreise har blitt en del av hverdagen for de aller fleste som skal ut på sokkelen, nå følger også Equinor etter. Artikkel kan du lese her.

Karantenekompensasjon

Siden starten av pandemien har utenlandske offshorearbeidere sittet i karantene før utreise uten kompensasjon. Vi har skrevet tvister og sendt inn sentralt til Industri Energi. For enkelte var karantenen myndighetspålagt, for andre var den pålagt operatør. I starten av pandemien kunne svenske arbeidspendlere reise inn i landet uten karantene, men ble pålagt dette av operatør/arbeidsgiver for å kunne reise ut på sokkelen. Karantenekompensasjon er en stor og veldig kompleks sak som nå LO har tatt over. LO har nå mottatt en ekspertvurdering av saken og det er to advokater i LO som nå sitter med dette og skal formulere et krav som igjen skal da forhandles med NHO. Det jobbes med å få kravene av gårde rett før eller rett etter påske.

Lønnsoppgjør

LO-NHO startet sitt lønnsoppgjør, som i år er et mellomoppgjør, dette endte i brudd og partene møtes til mekling den 9. april med utløp den 10. april kl 24.00. Kommer med mer informasjon når dato for forhandlinger på vårt område er klart.

Etter påske er det planlagt styremøte i NOC-klubben den 13.04 og bedrifts-AMU (arbeidsmiljøutvalg) den 29. april. Det er også intensjon om å avholde NR-forum i april, venter på dato.

God påske ønskes alle!


Lurer du på noe så er det bare å ta kontakt med et av våre AU-medlemmer

Nina Holmberg:          nocklubben@gmail.com

Thomas K. Bergum:    tabergum@gmail.com

Alise Sjo:                     alise.sjo72@gmail.com