sommer

07.06.2021

Da er vi i juni måned og sommerferie nærmer seg for de fleste. Selv om det er en del løse tråder i forbindelse med salg av Inspirer og Reacher som kommer til norsk sokkel, så håper klubben at sommeren vil bli fin, med få restriksjoner og hverdagen så smått kan gå mot "normalen" igjen.

Inspirer

Ryktene sier at Inspirer skal ut av flyteriggavtalen, klubben er på saken og samarbeider med forbundet for å finne ut hva eventuelt dette vil bety for de som følger med riggen videre. Det er flere spørsmål som dukker opp, dette gjelder da spesielt i forbindelse med PTS og hva som skjer om riggen blir betraktet som en fast installasjon, vi jobber med å finne svar på disse. Det er fremdeles lite informasjon om dette i det hele tatt lar seg gjennomføre for Repsol, og svarene vil komme etterhvert. Det vil bli lagt ut informasjon her så snart vi har den.

I forhold til kontrakten og hva som vil skje med den, så er dette informasjon som vil komme fra bedriften. 

Studier og bransjeprogram

Industri Energi sammen med LO jobber for kompetanseheving hos medlemmene. Dersom du har vært yrkesaktiv betalende medlem i 6 måneder kan du søke stipend på inntil 13500 kroner for helårsutdanning og 4000 kroner for kortere kurs. 

Bransjeprogrammet er også en del av kompetansehevingen og tilbyr enkeltfag hos høyskolen i Kristiania, fagbrev renhold , samarbeidsavtale med 25% rabatt hos BI.

Her kan du melde deg opp til fag hos høyskolen i Kristiania: Link

Artikkel fra Industri Energi

Det er fremdeles ledige plasser til fagbrev renhold, dersom du ikke får plass så gi en tilbakemelding slik at forbundet kan se på muligheten for flere kurs.

Mekling

Dato for mekling er satt til 16. juni med frist kl 24:00. Dersom det ikke blir enighet vil det bli streik. 

Les mer her