Resultat klubbstyrevalg

19.01.2023

Den 15. januar ble årets klubbstyrevalg avsluttet. Resultat og protokoll ligger vedlagt i fil under.

Styret konstituerer seg selv under årsmøtet som avholdes 14.-15. februar på Sola Strandhotell.

Saker som ønskes tas opp på årsmøtet skal være i sendt til foreningens styre innen 14 dager før årsmøtet, vi setter derfor frist til 01.02.23