Nedbemanning i NOC

07.03.2022
Hei alle medlemmer


Dere har nå alle mottatt e-post fra bedriften, det har vært noen tunge uker og etter flere møter med bedriften er det dette som dessverre er resultatet...

Det har i dag, mandag 07.03, vært avholdt nytt og siste drøftelsesmøte mellom klubb og bedrift. Det tungt å måtte meddele avgjørelsen som er kommet..

Totalt vil det bli vurdert 40 oppsigelser. Bedriften vil ta kontakt med de som er berørt og de vil få en innkallelse til 15-1 møte. Klubben vil bistå de som ønsker det. 

Det er en usikker sommer og høst som kommer oss i møte og det er i den forbindelse bedriften ser det nødvendig å nedbemanne. 

Informasjon om hvem som blir berørt av nedbemanningen vil komme fra bedriften. Klubben kan dessverre ikke gi ut disse opplysningene. Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe annet du lurer på, vi skal svare så godt vi kan og hjelpe med det vi kan.