Mekling- Enighet kl 01:00

16.06.2021

Oppdatert: Det ble enighet mellom partene i natt kl 01:00 med et generelt tillegg på 2,7%, dog minimum 24 500,-

Nattillegget økes med 3,50 pr. time og helligdagsgodgjørelsen økes med 60 pr dag. 

https://www.industrienergi.no/nyhet/enighet-i-lonnsoppgjoret-for-ansatte-pa-flyteriggavtalen-dermed-ingen-streik/
Kl 10.00 onsdag 16.06 startet meklingen i IE´s lokaler i Stavanger. Fristen går kl 24.00, dersom det ikke blir enighet kan Maersk Inspirer bli tatt ut i streik. Da skal riggen nedbemannes til sikkerhetsbemanning. Det betyr at det kun er forpleiningssjef og en renholdsoperatør som blir igjen på rigg. Det jobbes som vanlig frem til du får beskjed om å forlate riggen. Fra du har lagt ned arbeidet begynner streikestøtten. 

 Dersom streiken blir et faktum vil det ikke bli utbetalt lønn til de som er ombord. Industri Energi gir streikestøtte til medlemmer på 198.- pr time (skattefritt) du skulle ha arbeidet. Uorganiserte har ikke krav på noen støtte og får heller ikke lønn for tapte timer. 

Dersom du er en av de som blir tatt ut i streik, så sender du meg en mail, nocklubben@gmail.com, spør etter timeliste som du fyller ut og returnerer. Denne videresendes til forbundet og beløpet utbetales til din konto. Du må også gjøre deg disponibel for streikekomiteen, dersom det er behov for deg som streikevakt. I første omgang gjelder dette heliport i Stavanger/Sola. Forbundet dekker reise og opphold om det skulle være nødvendig.