Medlemsfondet

11.01.2023

Det ble vedtatt nye endringer i medlemsfondet under årsmøtet i september 2022. 

Merk dere endring på post 2 Fysisk behandling gjelder ikke kosmetisk.

Refusjon utbetales kun mot gyldige originale kvitteringer. Kvitteringene må vise at de er betalt og inneholde medlemmets fulle navn innen den gjeldene frist for søknadens innleveringsdato. Frist for innlevering av søknad er innen 01.06 og 01.12. Reiseutgifter dekkes ikke. Egenandelskort er ikke å betrakte som kvittering.

Fysisk behandling og tannbehandling økes fra 1500,- til 2000,-, men fremdeles 5000,- per kalenderår.

Søknad om refusjon skal sendes inn på vedlagt skjema til medlemsfondet.noc@gmail.com