Kurs hos Industri Energi

24.02.2020

Tillitsvalgt i arbeid

Nå er kurskalenderen hos Industri Energi ny og oppdatert. Basiskurset for tillitsvalgte heter nå grunnopplæring tillitsvalgte, og er delt inn i tre deler. Del 1 må gjennomføres før det kan søkes på del 2 osv. Har du tidligere tatt basiskurs for tillitsvalgte kan du søke rett inn på del 2. Del 2 og 3 er en videreføring av basiskurset og går mer inn i de forskjellige problemstillinger en tillitsvalgt står overfor. For å søke på del 1 må KOMPIS-opplæringen være fullført. 

Har du basiskurset eller fullfører del 1 av grunnopplæringen, finner du flere andre gode kurs hos industrienergi.no

Er du på en rigg der det er mangel på tillitsvalgte, og du tenker at dette kanskje kan være noe for deg. Gi meg en lyd på holmbergen@gmail.com for å få tilgang til KOMPIS.

Fagkurs - verneombud - Petroliumstilsynet

Krav for dette kurset er 40 timers verneombudskurs. Her vil du lære mer om verneombudsrollen, AML, Verneombudets rettigheter og plikter, utfordringer og konflikter m.m 

I tillegg til kurs hos IE kan du også søke stipend til videreutdanning og kurs.

  • Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (søknadsfrist 15.mai).
  • Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
  • Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
  • Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner
  • Alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder får refundert 25 prosent av studieavgiften på BI handelshøyskole.

Les mer om hvordan du går frem for å søke om stipend til kurs og videreutdanning her.