Juni

13.06.2022

Styremøte

Sist uke ble det avholdt styremøte. Saker som ble gjennomgått:

Årsmøte: skal avholdes 6. og 7. september, mest sannsynlig i Stavanger. Tillitsvalgte bes holde av datoer. Neste styremøte legges som vanlig til dagen før årsmøtet (5. september)

Tillitsvalgte: Etter mye flytting og ny runde med oppsigelser i NOC, så er flere av våre tillitsvalgte flyttet fra sine opprinnelige crew. Klubben sender ut e-post til de som er oppsatt som tillitsvalgt på crew og skal finne nye tillitsvalgte på crew det måtte mangle. Det er viktig at vi er representert pr 14. dag, slik at alle har en tillitsvalgt å henvende seg til ute offshore.

Rikets tilstand: Går gjennom riggsituasjonen og hva som rører seg ute på riggene. Intrepid ligger fremdeles på Martin Linge, blir muligens liggende der til den skal ut på jobb igjen. Invincible er på plass i Danmark og dansk catering har tatt over. Kommer til norsk sokkel igjen sept/okt.

Gjeninntakelse: Det er for tiden mye snakk om ansatte som er gjennintatt, klubben har ikke fått noen bekreftelse på dette fra bedrift. Det er ansatte som er kontaktet av bedrift med mulig gjeninntakelse, men bedriften venter på mer informasjon med tanke på pob på riggene som nå er i drift. Vi får være optimistiske og håpe at pob holder seg jevnt høy og at Intrepid får seg en ny kontrakt etter jobben som skal i gang nå i løpet av juni/juli. Samme gjelder for Invincible når den kommer tilbake til høsten.

Nettlagring/sky: Det ble diskutert mulighet for lagring av klubbens materiale på nettsky, dette for at det skal være lett for styremedlemmer og AU å holde seg oppdatert på hva klubbleder arbeider med til daglig. 

Bukser fra klubben

Det er flere som tar kontakt med klubben da buksen som dere har bestilt enten er for stor eller for liten. Klubben har ikke mulighet til å ordne ny størrelse, da det er trykket opp antall etter innsendt bestilling. Spre heller ordet på facebookgruppen vår, kanskje det er noen som kan bytte? Håper ellers buksen falt i smak og de fleste er fornøyd :-)

Lønnsoppgjør

27.-28. juni er det klart for mekling i Oslo.