Januar 2022

17.01.2022

Aker BPs utreiseinstruks

Aker BP melder de vil innføre et krav om beskyttelse i forbindelse med utreise offshore gjeldene fra 1. februar 2022.

Dette stiller Industri Energi seg sterkt kritisk til. Det jobbes med dette og informasjon ventes snarest fra forbundet. 

Klubben deltok i Teams-møte sist fredag der alle klubber på flyteriggavtalen var med, dette var tema for dagen. Kan bedriftene tvinge på vaksinasjon og at man skal oppgi vaksinasjonsstatus er noe av det som må avklares. Det er derfor ingen som behøver å registrere sitt koronasertifikat før en juridisk avklaring har kommet.

 Dette må løses sentralt og gjelde for alle.

https://industrienergi.no/nyhet/kritisk-til-aker-bps-prosess-for-a-innfore-krav-om-koronavaksine/