Info uke 31

28.07.2020

Sommer 2020

Håper alle har hatt en fin sommer, til tross for omstendighetene. Korona, virksomhetsoverdragelse og oppsigelser har virkelig satt en demper på 2020. For klubben har sommeren vært travlere enn normalt på denne tiden av året. Det dukker stadig opp nye problemstillinger og vi gjør vårt beste for å imøtekomme dere. I noen tilfeller er det mer komplekse spørsmål og forbundet må bistå. Heldigvis har vi en fagforening som er der og hjelper. Det har vært en utrolig god støtte, spesielt etter Irene ble sykemeldt. 

Strøartikler

Vil bli sendt ut til riggene i nærmeste fremtid. 

Stillinger

Det ble 27.07 trukket tilbake 8 oppsigelser. 

Klubben har fått spørsmål om hvem som skal dekke covid-19 stillingene ombord på riggene. Klubben mener de skal dekkes av fast ansatte i kompetansepool etter ansiennitet. Sammen med bedriften har vi fått til en løsning som vi håper er bra for alle parter. Covid-19 stillingen er midlertidig og det er vanskelig for bedriften å planlegge fremover med en så uforutsigbar verden vi lever i. Men på den andre side er det like viktig at det er forutsigbarhet i hverdagen og da står en forutsigbar turnus høyt på listen. Dette er i skrivende stund ordnet og kompetansepoolansatte etter ansiennitet er satt inn i stillingene.

Mud-tillegget

Det drives for tiden en kartlegging ang OBM i innredningen. Det er her viktig at det dokumenteres og sendes til HVO. Det er en pågående sak, som vi håper vil komme til en løsning i nær fremtid.


Tillitsvalgte og verneombud

Etter nedbemanning og omrokkeringer er det flere skift som mangler representanter. Det utarbeides en ny oversikt over skiftene. Klubben oppfordrer til at det arrangeres valg på de skiftene det mangler. Dette er viktige og lærerike verv, og utrolig viktig at vi har representanter på alle skift.


En god helg ønskes dere alle!