Info mai

28.05.2021

Maersk Reacher

Er forventet inn til norsk sokkel rundt 20. juli. Informasjon klubben har fått sier at vi skal være 7 mann i cateringen.

Maersk Inspirer

Solgt til Repsol. Vi venter på informasjon om hva dette betyr for NOC sin del.

Maersk ansattes forening skriver på sin side at dette har vært diskutert siden 2. februar.  

Lønnsoppgjøret

Mekling står for tur, det er ikke kommet noen dato enda, men det forventes at det blir i midten av juni. 


Det er mye som er uavklart både når det kommer til rigger og lønnsoppgjør. Så snart vi har informasjon vil vi komme med denne.


Ønsker alle en fin helg.