Info klubben mars

08.03.2023

Hei alle.

Her er litt diverse info fra klubben mars mnd:

Karantenesaken:

Industri Energi har siden september i fjor klargjort krav om kompensasjon for pålagt karantene for våre medlemmer under koronapandemien. Kravene er nå fremmet rettslig.

Det er i første runde tatt ut forliksklager mot 26 virksomheter på vegne av over 300 medlemmer. Dermed er foreldelsesfristen avbrutt og kravene er ivaretatt for alle som har levert fullstendig dokumentasjon til forbundet.

Kravene foreldes tre år etter første lønnsutbetaling karantenekompensasjonen skulle ha vært utbetalt.

Dette gjelder for arbeidstakere:

  • Som ble pålagt bedriftspålagt og/eller myndighetspålagt karantene i forbindelse med arbeidsreise og ikke har fått noen eller bare delvis kompensasjon for dette.
  • Som var medlem i Industri Energi på dette tidspunktet
  • Som ikke har meldt seg ut og blitt medlem i annen fagforening i etterkant. (Unntak gjelder for utenlands bosatte som måtte melde seg inn i annen fagforening for å motta sosiale ytelser i sitt hjemland og de som har byttet forbund innad i LO)

Dette gjelder ikke for arbeidstakere:

  • Som kun gjennomførte smittekarantene som følge av egen sykdom eller som nærkontakt til smittet
  • Som var i myndighetspålagt karantene etter fritidsreise

Industri Energi støtter saksanlegget juridisk og tar sakskostnadene knyttet til dette.  


Julegaver:

Fleec jakkene skal være på vei i posten nå i disse dager, dere skal motta sms/mail når sendingen er på vei til deg. Håper at dere får godt brukt for den.


Diett og overnatting privat:

Som nevnt i julehilsen så er det kommet inn en god del spørsmål når det kommer til diett og privat overnatting, der også flere ikke ønsker å overnatte på campen av ulike grunner. Dette jobber vi nå med. Det er punkter vi mener er feil i forhold til hva som står i tariffavtalens punkt 13. Reiseregulativ, samt Statens reiseregulativ har en egen sats for privat overnatting. 


Verving:

Alle medlemmer kan verve nye medlemmer ved å logge seg inn via "min side" hos  https://industrienergi.no. Man får et vervepoeng (500 kr) pr medlem man verver. Vervepoengene tas ut i verdikort (bankkort) som du får i posten.
Verdikortet kan brukes på netthandel og i alle betalingsterminaler, unntatt minibank.