Info august

09.08.2021

Da er vi inne i den siste sommermåneden. Håper alle hatt en fin sommer så langt og at vi vil få noen fine dager fremover også. Her en en liten oppdatering på saker som klubb og forbund jobber med og skal jobbe videre med utover høsten.

  • Inspirer Maersk/NOC salg av inspirer-tariffavtaler og pensjon(PTS)

Da salget av Inspirer ble offentlig fikk klubben spørsmål om hva som vil skje med pensjonen dersom riggen skulle bli betraktet som en fast installasjon. Klubben samarbeider tett opp mot forbundet rundt dette og har fått bekreftet at riggen skal betraktes som en flyttbar innretning. For å få opptjent fartstid i PTS må man være på en flyttbar innretning. At ansatte i Repsol har AFP som sin pensjonsordning er ikke ensbetydende med at vi i NOC skal over på samme ordning. Et aksjeselskap kan kun ha en pensjonsordning på sine ansatte og i NOC er dette Pensjonstrygden for sjømenn (PTS). Det er altså ikke tariffavtale som avgjør. Klubben har ikke fått noe mer informasjon fra bedriften angående videre kontrakt med Repsol.

  • Oppsigelse av protokoll bedriftsansiennitet (stillingsansiennitet)

Klubben har siden 2014 hatt en protokoll som gjelder bedriftsansiennitet. Denne er nå sagt opp og vi følger hovedavtalens pkt 6.2 bedriftsansiennitet ved innskrenkninger i arbeidsstokken, som sier: ved oppsigelse på grunn av innskrenkninger/omlegginger skal bedriftsansiennitet under ellers like forhold følges.

Protokoll er oppsagt og avsluttet for klubben sin del.

  • PTS-manglende innbetaling

Sak fra tidligere i vår, den er fremdeles aktiv, da klubben ikke har fått tilbakemelding fra bedriften at dette er ordnet opp i. Klubben har fått bekreftet at alle ansattes PTS-innbetaling skal gjennomgås (10 år tilbakevirkende kraft). Klubben følger opp med bedrift når ferie er ferdig avviklet.

  • Overtidsbetaling frivillig innarbeiding

Medlemmer som ble overdratt til Sodexo fikk ikke utbetalt overtid for innarbeidede timer. Her var det uenighet mellom klubb og bedrift om hva som var riktig, saken ligger nå inne hos IE/NR (Norges Rederiforbund). Vi håper på en snarlig løsning. Oppdateres.

  • Karantene

Tvist fra 2020 angående karantene for svenske statsborgere. Dette var karantene som da ikke var myndighetspålagt. Dette er en stor og kompleks sak og involverer de fleste offshore-relaterte klubber hos Industri Energi. Saken(e) er videresendt til LO-advokater.

  • Fordeling av muddtillegg

Dette er en «gammel» sak som startet i 2019. Det er uenighet mellom klubb og bedrift vedrørende hvem om skal skrive muddtillegg. I en tidligere info fra klubben ba vi dere (der det er oljebasert mud ombord) sende bilder av områder med OBM til HVO, dette for at vi skal få dokumentert mengden av mud og at det ikke bare er kjeledresser som tilgrises av OBM. Eks skifterom, kaffisjapper, trappeganger osv.

Mail til HVO: hvo.noc@gmail.com

Dette er noe av det klubben jobber med i tillegg til henvendelser fra medlemmer og ellers samarbeid med bedrift og forbund.

  • Diverse

Det er veldig gledelig at Maersk Reacher kommer tilbake til norsk sokkel, det er mange nye ute og reiser nå, ta godt vare på dem og informer gjerne om NOC-klubben enten ved verving eller be de ta kontakt på nocklubben@gmail.com om de ønsker mer informasjon om hva et medlemskap innebærer. Pr dags dato er vi 117 fullt betalende medlemmer.

Forstår at det er enkelt å sende melding på Messenger, men den vil helst holdes til det private.

Minner derfor om at henvendelser til klubben skjer via mail til nocklubben@gmail.com (besvares som regel samme dag) eventuelt mobil: 92431282    Tillitsvalgte ute offshore kan selvfølgelig også benyttes.                            

  • Planer fremover

Det planlegges nytt styremøte, dette vil bli avholdt 19. august. Landsstyret skal avholdes i Oslo november. Klubben har 1 mandat og 1 vara. Nina Holmberg og Thomas K. Bergum. Klubbstyrevalg; nominering settes som vanlig i gang med nominasjonsprosses 1. oktober til 15. november. Valget settes i gang 1. desember og avsluttes 15. januar.