Uke 14

07.04.2022

Hovedoppgjør 2022

Det nærmer seg årets hovedoppgjør og forberedelsene på vårt område (flyteriggavtalen) er godt i gang. Rett etter påske, 20.-21. april, er det tariffkonferanse og selve forhandlingene settes i gang 18. og 19. mai i Oslo i Norges Rederiforbund sine lokaler. Det er hovedoppgjør i år og det betyr at det forhandles om alle bestemmelser i overenskomsten.

Årsmøte

På grunn av situasjonen med rigger som går til Danmark og nedbemanning i NOC, har klubben bedt forbundet om å få utsette årsmøtet til høsten. Normalt skal årsmøtet avholdes mellom 15. januar og 1. mars, men vi fikk godkjent søknaden og håper på et godt årsmøte etter sommeren. Kommer tilbake til dato.

Bukser fra klubben

Minner om fristen, 19. april, for bestilling. Det skal trykkes logo på buksene og bestillingen sendes derfor samlet når vi vet hvor mange som skal trykkes opp. Husk å gi klubben en tilbakemelding dersom du eller et medlem ikke har fått mail med link til bestilling.

Ha en fin påske enten du er på vann eller land!