Forhandlinger

01.09.2020

Hovedoppgjøret 2020

Startskuddet gikk tidlig i august da frontfaget gikk ut i forhandlinger. Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Forklaring frontfagsmodellen hentet fra frifagbevegelse.no :

Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Frontfagsmodellen legger til grunn at lønnsveksten for industrien som er utsatt for internasjonal konkurranse ikke må være større enn at de beholder sin konkurransekraft.

Tanken bak modellen er følgende: Hvis andre bransjer får øke sine lønnstillegg mer enn frontfaget, vil det legge press på konkurranseutsatte næringer og drive opp lønnsnivået der. Da vil norske virksomheter tape i konkurransen mot virksomheter i andre land, og Norge kan risikere industridød.

Dette ivaretas ved at avtaleområder hvor mange av bedriftene er konkurranseutsatt, eksportindustrien, forhandler først (frontfagene). Resultatet fra frontfagsoppgjøret virker som en norm for andre avtaleområder.

Slik ble resultatet

Resultatet forklart

I utgangspunktet skulle vårt tariffoppgjør startet med en tariffkonferanse i Oslo den 26. august, men pga situasjonen rundt korona, ble dette møtet holdt som videokonferanse samme dag. Her ble innsendte forslag gjennomgått. Forslag fra NOC-klubben ble gjennomgått på årsmøtet vårt i mars. Forhandlingene starter tirsdag 22. september i Oslo. Årets oppgjør handler ikke bare om kroner og øre, men også tilføring/endring av tekst.

MUD-tillegget

Det har ikke vært rigger med OBM den siste tiden, men saken er fortsatt pågående og derfor viktig med kartlegging på rigger som i tiden fremover har OBM ombord.

Tillitsvalgte og verneombud

Klubb og HVO ønsker det holdes valg på de skift der det mangler representanter for disse verv. 

Ønsker dere alle en fin uke!