Drøftelser

03.03.2022

Hei alle medlemmer

Klubben har nå vært i flere møter med bedrift, men på grunn av riggseilinger, som gir utfordringer i forhold til deltagelse på møter, og innhenting av mer informasjon er vi ikke kommet helt i mål med drøftingene. De tas opp igjen førstkommende mandag.

Det vi vet er at det vil bli en nedbemanning i NOC. Klubben har påpekt at vi må være nøye og gå alt i sømmene sammen med bedrift, for at minst mulig blir berørt av dette. Bedriften har etterlevd og gjør det de kan for å få flest mulig svar på den uoversiktlige riggsituasjonen som de står overfor.

Reacher er nå på vei til Danmark, til dansk sektor, og Intrepid kommer etter, den skal ligge til kai i Danmark i ca 3 måneder med minimumsbemanning.

Invincible som vi vet skal inn til verft og som var forespeilet bemanning fra fra NOC, har nå snudd helt og den skal ligge med dansk mannskap fra mai til en gang i fjerde kvartal.

Klubben lover å komme med mer utfyllende informasjon når vi har en fullstendig oversikt over situasjonen. Beklager at dette tar tid.