Diverse info

18.02.2020


Fra årsmøtet 2020: Anne Beth informerte om det nye billettbestillingssystemet, BCD travel. Har du et bonuskort, så kan campboss legge dette inn på din profil slik at du får bonuspoeng på dine reiser.


Last ned appen "numbers" dersom du ikke klarer å fylle ut søknadsskjema til fondet. Dette gjør arbeidet med godkjenning av søknader mye lettere.From the 2020 Annual Meeting: Anne Beth informed about the new ticket booking system, BCD travel. If you have a bonus card, campboss can add this to your profile so you get bonus points on your travels. 

Download the app "numbers" if you are unable to fill out the application form for the fund. This makes the application approval process much easier.