Diverse fra klubben

22.11.2022

E-post fra Industri Energi

Fredag 18.11 sendte klubben ut en e-post til alle medlemmer angående karantenekompesasjon. Mandag 21.11, ble det så sendt ut en e-post til alle medlemmer i Industri Energi der du, dersom du tenker du kan ha et krav om kompensasjon, blir bedt om å svare på en undersøkelse. Har du ikke mottatt denne e-post vennligst ta kontakt med: covidkompensasjon@industrienergi.no

Klubbstyrevalg

Nominasjonprosessen er ferdig og de som stiller til valg er:

Nina Holmberg: "Jeg har jobbet i NOC siden 2007. Hadde min første offshoretur på Maersk Gallant. Etter noen år som en del av klubbstyret, ble jeg valgt som nestleder i klubben i 2019 og som klubbleder i 2021. Nå er tiden inne for nytt valg og jeg vil gjerne få muligheten til å fortsette og jobbe for våre rettigheter. Vi er den største klubben og har uten tvil størst slagkraft og dette vil jeg jobbe videre for. Godt valg :-)

Lise Iversen: " Jeg er gift og har to barn. Jeg jobber som forpleiningsoperatør på Yme Inspirer. Jeg har vært med i klubbstyret i mange år og dette er et verv jeg trives med."

Trond Vervik: "Mitt navn er Trond Vervik, ansatt siden 2000. Jobber som kokk,og stortrives med det. Jeg er 51år, gift og bosatt på Varhaug på jæren. Siden starten i august for over 22år siden har jeg opplevd og erfart det meste i NOC. På godt og vondt. Mest godt, heldigvis. Jeg har også erfart urettferdig behandling, både for meg selv, men har også sett og kjent på hvordan enkelte kolleger har blitt behandlet. Jeg er selv en ærlig, rettferdig og kollegial person, som misliker urettferdighet. Derfor vil jeg gjerne være med å bidra til at alle ansatte i vårt firma skal trives på jobb, alltid!!!"

Åshild Oma: "jeg har jobbet 15 år som kokk i NOC. For tiden jobber jeg på Yme Inspirer, der har jeg også vært tillitsvalgt de 4 siste årene. Jeg stiller til valg fordi jeg synes det er veldig spennende med klubbarbeid og ansatte sine rettigheter. Det er viktig med en god og støttende klubb i ryggen for alle ansatte, og der tror jeg at jeg har mye bra å kunne bidra med."

Gyrid T. Plathe: "Hei. Jeg jobber på Yme Inspirer. Har jobbet offshore som kokk siden 1986, Stavanger Catering fra 1988 og NOC fra 1995.Jeg har vært innom faste installasjoner, flyterigger og nå jack-up. Jeg har hatt noen turer som forpleiningsoperatør, og har litt peiling på arbeidsdagen der også. Jeg er mest opptatt av at arbeidsplassen vår skal være tilrettelagt, slik at vi beholder en god helse."


Valget settes i gang den 1. desember og avsluttes 15. januar. Det sendes ut en e-post via SurveyMonkey.