August 2022

25.08.2022

Hei alle!

Det ble i går signert protokoll vedrørende nedbemanning av Maersk Intrepid. Riggen er i verste fall uten kontrakt tidlig i september og skal etter planen seiles til Grenå i Danmark. Invicible oppbemannes allerede i neste uke og klargjøres for seiling til Norge, hvor den har en jobb som varer til medio desember. Etter dette er det ikke signert noe ny kontrakt, men det ryktes om ny jobb i april. Dette betyr at NOC vil ha kontrakt på Repsol Inspirer og Maersk Integrator fra desember.  Det har vært noen tunge dager i drøftelser med bedrift, men vi klarte å lande på et antall som gjenspeiler en rigg ut.

Det vil etter planen avholdes årsmøte 6.-7. september i stavanger. Det skal konstitueres nytt styre og dette vil nok bli redusert til 4 styremedlemmer + 1 vara, ettersom medlemstallet (pga oppsigelser) har gått ned.