Årsmøtet 2019

28.03.2019

Årsmøtet for Noc-klubben ble avholdt i Stavanger 5-6 februar 2019. 26 tillitsvalgte og styremedlemmer deltok. Vi hadde et engasjerende årsmøte hvor faste årsmøte saker ble gjennomgått. Vi hadde besøk av Bernt og Merete fra bedriften, noe som ble satt stor pris på av deltakerne. Handlingsplan for 2019 er fastsatt, og en av våre mest prioriterte saker vil bli å sende ut info til medlemmene. Fra styret i klubben håper vi på et større engasjement fra dere ute på riggene.

Ta gjerne kontakt med nocklubben@me.com

Annual meeting NOC-club 2019 The annual meeting for the Noc-club was held in Stavanger 5th-6th of January 2019. We had an enganging annual meeting, where regular annual meeting issues were discussed. Bernt and Merete from NOC came for a visit during the meeting, this was appreciated by the delegates. Action plan for 2019 is set, and one of our most prioritized task will be to send out more info and news to members. From the Noc-club board we are hoping for a big engagement this year from everyone on every rig.

For questions or other issues please contact nocklubben@me.com

Styret konstituerte seg på årsmøte slik: Irene Sandhåland, gjenvalgt som klubbleder og kasserer. Nina Holmberg, ny nestleder. Geir Holden, sekretær Styremedlemmer er: Lise Iversen Thomas Bergum Alise Sjo Trond Vervik Under årsmøtet ble det pga. antall like stemmer,trekning av varamedlemmer. Resultat av trekning ble: 1.vara Tanja England 2.vara Silje Sødahl Det nye styret ønsker å gjøre en god innsats for deg. Om du lurer på noe ta kontakt med nocklubben@me.com

The board of the club was in the annual meeting constituted as follows: Irene Sandhåland,re-elected as Head of Noc-club and cashier in charge of financials. Nina Holmberg, appointed Deputy head of Noc-club. Geir Holden, appointed secretary. Board members: Lise Iversen,Thomas Bergum, Alise Sjo, Trond Vervik. Because of even voting in this year's election a draw was held on 1.replacer and 2.replacer. 1.Tanja England 2.Silje Sødahl The board of the Noc-club wants to do a good effort for you in any matter.

For questions please contact nocklubben@me.com

Ny HVO og Jubilanter

Nytt hovedverneombud i NOC ble pekt ut av styret undet årsmøtet 2019. Nocklubben er den største fagforeningen i NOC og organiserer ca.90% av de ansatte. Som den største fagforening kan NOC- klubben peke ut hovedverneombud. Dette er i henhold til HA(hovedavtalen) punkt 10.8 Følgende ble Geir Holden som HVO, og Berit Brandsberg som vara HVO. I denne forbindelse vil klubbstyret takke for den store innsatsen og arbeidet som er blitt gjort av avtroppende HVO samt styremedlem May Bente Bakkebø, som ble utpekt på årsmøtet i 2007. Hun har nå hatt vervet 12 år og har gjort en fantastisk og fremragende jobb som støttespiller for bedriften, klubben og de ansatte. Hun ble på årsmøtets siste dag overrakt blomster og gave fra bedriften, samt at klubben støttet hennes hjertesak med 500kr til Stine Sofie's stiftelse.

During the annual meeting a new main safety delegate (HVO) was pointed out by Noc-club board. Noc-club IndustriEnergi is the largest union in NOC, with approximately 90% of employees as members. As the largest union the Noc-club can appoint the main safety delegate(HVO). This is done according to Basic Agreement section 10.8. Appointed as new main safety delegate (HVO) : Geir Holden Appointed as main safety delegate replacement : Berit Brandsberg Noc-club board wants to thank retiring main safety delegate May Bente Bakkebø for the big effort and work she has put into being a main safety delegate. She has done an outstanding job for the club, employees , and as support for the company in the twelve years she has had this position. During the last day day of the annual meeting she was handed flowers and a gift from Noc,and the club donated 500 Nok for the foundation Stine Sofies Stiftelse.

To av fem jubilanter som har 25års medlemskap i IndustriEnergi/ Lo-forbund. Vi gratulerer masse!!

Two of five members with 25-years membership in IndustriEnergi/LO. Congratulations to all of you!