Årsmøte og ny nominering til klubbstyre

29.09.2022

Årsmøte

Ble avholdt i Stavanger 6.-7. september. Det var totalt 9 deltakere. Det ble søkt om utsettelse av årsmøtet til høst 2022 tidligere i år. Nå når årsmøtet er overstått og nytt styre konstituert, bestående av Nina Holmberg, Thomas K. Bergum, Alise Sjo og Lise Iversen med Trond Vervik som vara, er vi igjen i gang med ny nominasjonsrunde til neste klubbstyrevalg.

Det vil bli sendt ut e-post til alle medlemmmer fredag 30.09.22, der nominasjonsprosessen blir beskrevet nærmere. Nomineringen går fra 1. oktober til 15. november og klubbstyrevalg går fra 1. desember til 15. januar. Valget blir som vanlig avholdt elektronisk.

NR-forum

Neste uke reiser Nina til Oslo på NR-forum, dette er en sammarbeidskomite for alle klubber som går under flyteriggavtalen.