Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Verneombudene er de ansattes representanter, og skal fungere som veivisere i HMS-saker. De skal også være en samarbeidspartner for ledere og ledelsen.


HVO - Alise Sjo

Har du problemer eller spørsmål og ønsker å komme i kontakt med vårt hovedverneombud.  Fyll inn ditt navn og mailadr og send din melding direkte til HVO. 

Verneombud på riggene

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Maersk Invincible

 • Crew 2: Bjørn Arild Nodland
 • Crew 4: Ken Andre Tjoland
 • Crew 6: Geir Holden

Maersk Intrepid

 • Crew 2: Camilla Sherling
 • Crew 4: Alise Sjo
 • Crew 6: Thomas Bergum


Maersk Inspirer

 • Crew 2: Hege Brandsvik
 • Crew 4: Linda Erikson
 • Crew 6: May Bente Bakkebø

Maersk Integrator

 • Crew 2: Ken Frode Kvalvåg
 • Crew 4: Berit Brandsberg
 • Crew 6: Linn Mæland