Medlemskap Industri Energi

Industri Energi er fagforbundet for ansatte innen olje-, gass- og landindustri. Forbundet har over 56000 medlemmer og er det 4. største innen LO. Forbundet har 100 ansatte fordelt på Oslo og Stavanger.

Ved medlemskap i Industri Energi slipper du å stå alene dersom det skulle oppstå situasjoner både i arbeidslivet og privat. NOC-klubben har klubbleder i 50 % stilling på land. Klubben jobber kontinuerlig for medlemmenes rettigheter, forhandler med bedriften og i tillegg svarer medlemmer på henvendelser relatert til arbeidslivet. Som medlem får du i tillegg:

Norges beste innboforsikring gjennom LO favør

Help advokatrådgivning 

Gratis pensjonstelefon, nærmer du deg pensjonsalder og lurer på hva og hvordan du skal ta ut pensjon, så tar du en telefon til forbundets egen pensjonstelefon.

Industri Energi har en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI. Alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder får refundert 25 prosent av studieavgiften.
I tillegg kan man søke oss om inntil 13 500 kroner i stipend i året. IE arrangerer også gratis kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer, inkludert reise og opphold.

Nedenfor kan du klikke deg inn og lese mer om de gode fordelene forbundet gir.