Nyheter

Info

26.03.2020

Ny oppdatert liste over samfunnskritiske funskjoner: hele listen finner du nederst på siden.

Uke 10-11

10.03.2020

Viruset Covid-19, er nok det som har fått mest oppmerksomhet i media om dagen. Bedriften har sendt ut mail til alle ansatte og viser til hjemmesiden (noc-as.no) der informasjon ang koronaviruset blir lagt ut.

Nå er kurskalenderen hos Industri Energi ny og oppdatert. Basiskurset for tillitsvalgte heter nå grunnopplæring tillitsvalgte, og er delt inn i tre deler. Del 1 må gjennomføres før det kan søkes på del 2 osv. Har du tidligere tatt basiskurs for tillitsvalgte kan du søke rett inn på del 2. Del 2 og 3 er en videreføring av basiskurset...

Diverse info

18.02.2020

Fra årsmøtet 2020: Anne Beth informerte om det nye billettbestillingssystemet, BCD travel. Har du et bonuskort, så kan campboss legge dette inn på din profil slik at du får bonuspoeng på dine reiser.

Årsmøte 2020

10.02.2020

Noc-klubbens årsmøte med 20 deltakere ble avholdt 4. og 5. februar på Energy Hotel i Stavanger. I forbindelse med årsmøtet ble det avholdt styremøte 3. februar, hvor styret konstituerte seg på følgende måte:

Bildegalleri

NOC KLUBBEN


Adresse:

Jonsokveien 5, 4275 Sævlandsvik

Telefonnummer:

(+47) 920 67 406

E-post:

nocklubben@me.com